INKLUDERINGSTILTAK ØSTMARKA IL

INKLUDERINGSTILTAK ØSTMARKA IL

VinteraktivitetKlubbens hovedaktivitet har siden stiftelsen vært å arbeide med integrering og inkludering.  Nøkkelen for gode resultater ligger i et utbygd samarbeid med andre frivillige organisasjoner og det kommunale apparatet, og Skolene har i denne sammenheng vært en viktig døråpner.

I kunnskapsløftet for den norske skole står det bl a at Skolen skal legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte. Samarbeidet mellom skolen og andre i lokalsamfunnet gir barn og unge muligheter til å videreutvikle sine evner og talent gjennom aktiv deltakelse.

Medvirkning i utvikling av et sosialt fellesskap bidrar til personlig vekst, særlig når det medfører samarbeid mellom mennesker på ulike trinn.  Elevene bør derfor komme med i praktisk arbeid der de er ytere og mottakere.

Vi har nå et godt samarbeid med Lørenskog videregående skole, voksenopplæringen for flyktninger, flyktningkonsulenten i kommunen og frivillige organisasjoner.

Ukentlig møter flyktninger til faste treningsdager på skolen hvor elevene har ansvar for innhold og gjennomføring.  13. februar arrangerte skolen den tradisjonelle vinterdagen med 300 flyktninger ved Sørlihavna.  19 september blir det arrangert høstdag i Rådhusparken.

Et annet tiltak i dette arbeidet er fotball for hele verden i samarbeid med Fjellhamar menighet.  Det er faste treningsdager for flyktninger hver søndag klokken 2000.

Sammen med Lørenskog Rælingen svømmeklubb har vi gjennomført svømmekurs for barn og familier.

Vi er også åpne for samarbeid med andre idrettslag.  Golf for voksne er et eksempel.

Takket være økonomisk støtte fra Akershus idrettskrets og DnB stiftelsen kan vi fortsette vår virksomhet.  Ta kontakt dersom dere ser betydningen av nye aktiviteter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *